BREAKING NEWS

Hur man anordnar en festival

0    Festival 
Hur man anordnar en festival
13 Jul
9:19

Att anordna en festival är inte det lättaste, men eldsjälar har gång på gång visat att det går bara viljan finns. Alla våra stora svenska festivaler startade en gång som små hobbyprojekt av brinnande idealister. Vi går här igenom de praktiska sakerna med att anordna en festival.

Festivalområde – Festivalen måste ju hållas någonstans och scener och dylikt måste byggas. I många svenska stadsparker och liknande finns scener där de tilltänkta artisterna kan spela. Hör med kommunen om vad som gäller angående regler för bokning eller liknande. Siktar ni på att förlägga er festival utanför stadsbilden så kolla upp med markägaren (som kan vara kommunen eller någon privatperson) om ni kan få arrangera en festival där och vad det kan tänkas kosta i ersättning till dem. Kanske behöver det röjas på plats och träd fällas och liknande. Det är ofta ett arbete som kräver professionell hjälp i form av erfarna trädfällare.

Utskänkningstillstånd – ska ni servera alkohol på festivalområdet? Då krävs utskänkningstillstånd som du ansöker om hos kommunen. Med den kommunala byråkratin kan det ta ett tag innan er ansökan har behandlats så se till att skicka in den i god tid.

Säkerheten – en mycket viktig aspekt. Här handlar det om att kontrollera platsen och att ha lämpliga och fria utrymningsvägar. Säkerheten omfattar scenbyggen, ljudnivåer, rök och mycket annat. Tänk på att det är ni som arrangörer som ensamma är ansvariga för besökarnas säkerhet. Säkerhetsbrister kan stå er mycket dyrt. Utse alltid en ”säkerhetschef” och informera gärna polisen om det är ett större evenemang. Ha alltid en utbildad sjukvårdare på plats.

« »